اسکان افراد کم بضاعت و بی بضاعت

طوبی لِمَن أحسَن إلَی الِعبادِ و تَزَوَّدَ لِلمَعادِ. امام على عليه السلام :خوشا به حال آن كه به بندگان خدا نيكى كند و براى آخرت خود زاد و توشه برگيرد . مجموعه گردشگری مهر سالیانه پذیرای افرادی هست که از توان و استطاعت مالی برخوردار نیستند ولی مستعد و توانمند برای یافتن شغلی آبرومند هستند … ادامه خواندن اسکان افراد کم بضاعت و بی بضاعت