ورود اطلاعات محصول

 

hosein_ebrahimpour_16120000_1_Fixed Sculpture منبت کاری

فرم ورود محصولات صنایع دستی

در این قسمت مشخصات محصول خود را وارد کنید
  • کد ملی خود را وارد نمایید (لازم است کد ملی وارد شده در فرم ثبت نام درج گردد.)
  • در قسمت شرح عکس توضیحی راجع به جنس محصول و سایر ویژگی های محصول بیان نمایید
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg.
    سایر عکس های مرتبط با محصول برا اساس فرمت jpg
  • قیمت پیشنهادی محصول خود را بر اساس ریال در این قسمت وارد کنید.(پیشنهاد می شود قیمت محصول پایین تر از عرضه آن در فروشگاه لحاظ شود)

هر بار تنها  مشخصات یک محصول را وارد کنید 

اگر تا کنون ثبت نام ننموده اید لازم است قبل از ورود اطلاعات محصول در ابتدا ثبت نام نمایید.
659181_Na2Wm5oE Arianteam_com_1391-1-17-11-30-35 187948_T1TMfOzR

پاسخ دهید