این بخش برای جویندگان کار و کارفرمایان ایجاد شده تا علاوه بر آنکه جویندگان کار فرصت های مناسب اشتغال را بیابند ,کارآفرینان و کارفرمایان نیز نیروهای مورد نیاز بنگاه اقتصادی خود را پیدا کنند.

 

Borrowed-Leader-Image

57012465703131475191

ثبت نام کارآفرینان و کارفرمایان 

ثبت نام کارجویان

 کاریابی آنلاین کاریابی اینترنتی کاریابی کارجویی جویای کار آنلاین استخدام آنلاین بزرگترین پایگاه کایابی آنلاین

 

این پست دارای یک نظر است

دیدگاهتان را بنویسید