طوبی لِمَن أحسَن إلَی الِعبادِ و تَزَوَّدَ لِلمَعادِ. امام على عليه السلام :خوشا به حال آن كه به بندگان خدا نيكى كند و براى آخرت خود زاد و توشه برگيرد .

مجموعه گردشگری مهر سالیانه پذیرای افرادی هست که از توان و استطاعت مالی برخوردار نیستند ولی مستعد و توانمند برای یافتن شغلی آبرومند هستند کمک این مجموعه به این افراد در قالب تخفیف تمام یا بخشی از اجاره اپانسیون و تهیه مایحتاج خورد و خوراک برای آنها است.

برای کمک و پذیرایی هر چه بیشتر ازیشان این مجموعه دست یاری بسوی شما دراز می کند. افراد مخاطب این طرح مدد جویان کمیته امداد، زنان و مردان سرپرست خانوار، زنان بد سرپرست و یا بی سرپرست است.

لطفا در قسمت توضیحات کمک جهت اسکان نوشته شود. جهت کمک در قالب زکات فطریه و یا سایر روی عکس زیر کلیک نمایید

هاستل