««بهترین هاستل اصفهان اقامتگاه مهر اصفهان »»

به دیار گنبدهای فیروزه‌ای  خوش آمدید

رزرو اقامتگاه  اصفهان

رستوران بومگردی اصفهان

اتاق بومگردی

هتل بومگردی و هاستل ارزان اصفهان

مکانهای بومگردی اصفهان

جهت معرفی مکان خود در این سایت با شماره زیر تماس بگیرید

جهت رزرو با شماره ۰۹۱۳۳۱۴۸۰۰۹ تماس بگیرید

بوم گردی یا اکوتوریسم در تعریف خلاصه یعنی احترام به طبیعت، احترام به فرهنگ­ گذشته و حال حاضر مردمانی که از سال ها قبل در یک زیست بوم خاص زندگی می کنند. بوم گردی ، واژه ی پیچیده و غریبی نیست، رفتن و بودن در طبیعت و عشق ورزیدن به آن است؛ سفری است مسئولانه که موجب رشد و پایداری زیست بوم ، فرهنگ و کیفیت زندگی ساکنین منطقه ی گردشگری خاصی می شود.بومگردی زندگی در فرهنگ قومی قدیمی و آشنایی با سنن و رفتارهای آنان است ،تجربه زندگی با فرهنگ اصفهان را در هاستل مهر اصفهان تجربه کنید