این صفحه مربوط به بچه های هنرستان می باشد

جهت ورود به گروه تلگرام روی عکس زیر بزنید

دبیر صنایع شیمیایی محمد نخودیان اصفهانی

دیدگاهتان را بنویسید